Dobrý deň, prerábam starší byt a chcem sa spýtať že keď mi plynár (majster) zapustil plynovú trubku do steny, treba ešte nejaké dodatočné revízie alebo stačí faktúra o vykonaní práce? Ďakujem

Juraj Čičmanec

Podľa Technického pravidla plyn TTP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách z júla 2009 na rekonštruovanom alebo predlžovanom rozvode plynu s dĺžkou väčšou ako 3 m sa musí vykonať tlaková skúška pevnosti a tesnosti tohto úseku, do 3 m tlaková skúška tesnosti. Plynovod sa nesmie uviesť do prevádzky bez úspešných skúšok. O úspešných skúškach vyhotoví zhotoviteľ zápis o priebehu a výsledku tlakovej skúšky.