Dobrý deň Uvažujeme nad zmenou vykurovacieho systému v našej administratívnej budove, ktorú sme zakúpili pred dvoma rokmi aj s teplovodnou prípojkou a dodávateľom tepla ( Martinská teplárenská a.s. ) Po dvoch rokoch sme zistili a aj výpočet pomocou vášho kalkulátora spotreby plynu sme zistili, že odobraté teplo je predražené, skoro dvojnásobok ako podľa vašej kalkulačky. Radi by sme teda prešli na vykurovanie plynom. Naša otázka teda je, čo všetko treba urobiť, zistiť, koho osloviť atď v tejto veci. Ďakujeme za rady

Ján Minár

Dodávateľovi tepla platíte aj za to, že so zdrojom tepla nemáte žiadne starosti. To sa zmení, ak zdroj tepla bude Váš. Preto sa nedajú porovnávať len náklady na palivo. Je potrebné zahrnúť investičné náklady na zdroj tepla (odpisy), prevádzkové náklady (voda, el. energia, dozor, starostlivosť o komín, zákonné prehliadky a pod.). Pri zmene vykurovacieho systému v budove určite budete potrebovať projekt a stavebné povolenie (neviem aká veľká je budova).  Tiež treba brať do úvahy Vyhlášku URSO č. 283/2010 z 9. júna 2010 ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa  odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa. Čo sa týka dodávky zemného plynu, všetky informácie nájdete na: http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_zakaznici---kategorie/sk_mali-podnikatelia/sk_nove-pripojenie .