Dobrý deň! Prosím o radu - mám inštalovaný kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Často prichádza k vyradeniu ohrevu vody z dôvodu zanesenia ohrievacieho registra vodným kameňom. Ako čo najlepšie vyriešiť tento stav. S pozdravom J. Béber

Jaroslav Béber

Príprava teplej vody pomocou doskového výmenníka má veľa výhod . Žiaľ má aj jednu nevýhodu, že je„háklivý“ na kvalitu (tvrdosť) vody a tým na tvorbu vodného kameňa.

Zanášanie doskového výmenníka tepla v kombinácii s kondenzačným kotlom môže mať tieto príčiny:

1. neupravená alebo zle upravená voda vo vykurovacom okruhu. Napr. v ponuke firmy Procom (predajca kotlov Geminox) je prípravok BIONIBAL. Je netoxický, biocidný antikorózny prostriedok, vytvorený špeciálne na ochranu polymetalických vykurovacích okruhov.
Vďaka efektívnemu spôsobu ochrany pred všetkými typmi korózie a všetkými druhmi baktérií BIONIBAL:

zabraňuje tvorbe hrdze a usadenín kovov,

zabraňuje tvorbe usadenín z rias a baktérií,

je vhodný aj pre systémy s podlahovým vykurovaním,

zabraňuje tvorbe odpadových plynov,

Určite sú na trhu aj iné prípravky na úpravu vykurovacej vody.

 2. veľmi tvrdá pitná voda, ktorá vstupuje do výmenníka. Tu pomôžu zmäkčovače vody. Či už na centrálnom prívode vody hneď za vodomerom (vtedy máte chránené všetky zariadenia, ktoré ohrievajú vodu), alebo len pred kotlom. Zmäkčovače vody sú na báze chemickej, magnetickej, elektromagnetickej a pod. Všetko je ale o financiách (chemické) alebo o dôvere (mag. a elektromagnetické).

Odporúčam konzultovať pri pravidelnej prehliadke kotla alebo u predajcu kotla, aké sú náklady na údržbu (vyčistenie a prepláchnutie výmenníka) resp. výmenu doskového výmenníka a porovnať s nákladmi na úpravu pitnej vody.

Čiastočné zníženie tvorby vodného kameňa môžete dosiahnuť aj znížením teploty vody na výstupe z výmenníka. Norma určuje teplotou vody 55 °C na výstupe z ohrievača a 50 °C na výtoku. Podľa iných odborníkov do teploty vod 40ºC sa vylučuje len vápnik vo forme uhličitanu vápenatého, pri vyšších teplotách aj mangán alebo horčík vo forme hydroxidu a kremičitanu  horečnatého. Toto zloženie tvorí vodný kameň a následne sa usadzuje na  stenách technologických zariadení.

S pozdravom