Aký je asi percentuálny rozdiel v spotrebe zemného plynu pri podlahovom vykurovaní 150 m2 za použitia kondenzačného kotla, ak sa celú zimu len temperuje ( RD neobývaný ) a teplota je nastavená napr. na 10 stupňov Celsia ? Mám na mysli rozdiel oproti normálnemu kúreniu, ak by bol RD obývaný.

Igor Hanus

Stále platí, že zníženie teploty o 1°C znamená 6% úspor energie na vykurovanie.  Pri temperovaní a vykurovaní však vstupuje jeden faktor a to veľká zotrvačnosť podlahového vykurovania.  To znamená, že na veľké teplotné výkyvy v krátkej dobe, tento systém reaguje so značným časovým sklzom oproti napr. vykurovacím systémom s radiátormi.  Takže, presne tých 6 % to najskôr nebude.