Dobrý deň, hľadám kontakt na pracovníka SPP ,ktorému spadá do kompetencie ---kogeneračné jednotky na zemný plyn . Ďakujem Holkovič

emil Holkovič

Energetickým poradenstvom pre väčších odberateľov zemného plynu ako aj kogeneráciou sa v SPP zaoberá Ing. Peter Muránsky, Bratislava, Mlynské nivy 44 c, tel.: 02/6262 2437. V práci bude od 2.1.2013. Prajem príjemné prežitie blížiacich sa sviatkov a úspešný rok 2013.