Pekný deň, chceme sa informovať ohľadom plynu v našom dome: nasťahovali sme sa v máji do 4 ročného rodinného domu, kde máme kondenzačný kotol Lev. Cez SPP sme si dali urobiť potrebnú prehliadku, máme podlahové kúrenie, sledujeme mesačnú spotrebu, ktorú máme približne mesačne okolo 200 m3, týka sa to mesiacov november, december. Podľa vyúčtovania od 1.5. - 18.8. sme mali spotrebu 233 m3, sme zaradení do tarify D3. Chceme sa opýtať, čo znamená táto tarifa a či je nejaký povinný odber mesačne alebo ročne. Ďakujeme.

Ján Bakoš Ing.

Odberateľ plynu si s dodávateľom plynu dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa príslušných odberových pomerov druh tarify. Sadzbami podľa dohodnutého druhu tarify bude ocenený odber plynu v tomto odbernom mieste.

 Druh tarify D3 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane (približne od 1 700 do 6 500 m 3 vrátane)

Druh tarify D2 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane (približne od 200 do 1 700 m 3 vrátane).

 Prechod medzi tarifami D2 a D3 je plynulý, nie je tam žiaden výrazný cenový skok. Odberatelia nemôžu byť znevýhodňovaní v určitom rozpätí ročného odberu okolo jednotlivých hraníc.

Napr. ročná spotreba 1900 m 3  v tarife D3 bude ocenená na 1022 € a v tarife D2 na 1027 €. (orientačný výpočet, bez zohľadnenia skutočného spaľovacieho tepla a nadmorskej výšky odberného miesta). Ročná spotreba 1600 m 3 v tarife D2 bude ocenená na 874 € a v tarife D3 na 875 €.

 Viac: Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť ev.č. D/1/2013 na: http://www.spp.sk/plyn/domacnosti/ceny-dom/cenniky-domacnosti/ .

Vašu orientačnú ročnú spotrebu zemného plynu si môžete vypočítať na našej stránke: http://www.spp.sk/poradime-vam/rady-a-tipy/kalkulacne-nastroje/kalkulator-spotreby/ .

 Pri kúpe rodinného domu je vhodné si dať skontrolovať odborným pracovníkom všetky plynospotrebiče . Taktiež je vhodné si dať preveriť odvod spalín t.j. komín, kominárom. Je potešujúce, že kondenzačný kotol ste si dali overiť, málokto si na to dá pozor.