ako vypočítať pri vykurovaní plynom nebytový priestor cenu tepla za kalendárny rok. Výpočet podľa m2 sa šefovi nepáčil. Ako ináč sa dá spotreba vypočítať na m3? chce to tak vypočítať nakoľko priestor má rozlohu 208m2 ale výška od zeme po strop je 5m. Prosím poraďte mi. budem čakať, ĎAKUJEM

katka pištova

Nie celkom rozumiem vašej otázke. Pre obytné domy máme orientačný výpočet ročnej spotreby zemného plynu uverejnený na http://www.spp.sk/poradime-vam/rady-a-tipy/kalkulacne-nastroje/kalkulator-spotreby/ . To je ale výpočet pre bytový priestor, kde vnútorná výpočtová teplota je cca 20°C.

Mne sa skôr zdá, že Vám niekto fakturuje dodávku tepla, ktorá nie je meraná meračom tepla, ale vypočítaná podľa m 2 . Ak je to tak, je to vecou dohody medzi dodávateľom tepla (prenajímateľom priestoru) a nájomcom ako sa bude počítať spotreba tepla. Ale zase pri výške 5 metrov, môže byť výpočet podľa m 2 výhodnejší.