dobri den mam taku otazku co ked nespotrebujem tolko plynu akoby som mal povedzme nie 1500 ale menej povedzme 500 a platim mesacne110eur budem mat za to pokutu alebo nie Dakujem Stefan

stefan bojtos

Odberateľ plynu si s dodávateľom plynu dohodne pre každé svoje odberné miesto podľa príslušných odberových pomerov druh tarify. Sadzbami podľa dohodnutého druhu tarify bude ocenený odber plynu v tomto odbernom mieste.

Druh tarify D3 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 17 935 kWh do 68 575 kWh vrátane (približne od 1 700 do 6 500 m 3 vrátane)

Druh tarify D2 - je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 2 110 kWh do 17 935 kWh vrátane (približne od 200 do 1 700 m 3 vrátane).

Druh tarify D1 -  je odporúčaný pre odberné miesta, ktorých odber plynu za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov je v rozpätí od 0 do 2 110 kWh vrátane, (približne od 0 do 200 m 3 vrátane).

Čiže, akákoľvek Vaša ročná spotreba zemného plynu bude ocenená podľa tarify, ktorú ste si s dodávateľom plynu dohodli.