Je ekonomickejšie (výhodnejšie) vykurovať dom (bytovku) celý deň rovnomerne trebárs na 21 stupňov Celzia, alebo robiť prestávky vo vykurovaní (ako náš kurič) ? Príklad: 00:00 hod - 04:00 hod. nekúri sa 04:00 hod. -11:00 hod. kúri sa na cca21 - 22 stupňov Celzia 11:00 hod. -14-00 hod. nekúri sa 14:00 hod. - 22:30 hod. kúri sa na 21 - 23 stupňov celzia äniekedy aj na 25 stup. Celzia 22:30 hod. - 24:00 hod. nekúri sa

Jozef Kovalčík

Dodávateľ tepla by mal bytový dom vykurovať v závislosti od vonkajšej teploty, tak aby vo vykurovaných priestoroch bola dosiahnutá optimálna teplota. Určite je vhodné v určitý čas, hlavne v noci, tzv. temperovanie v bytovom dome. Počas útlmu by však nemalo dôjsť k  úplnému prerušeniu dodávky tepla, ale len k zníženiu teploty vykurovacej vody . Pri úplnom prerušení dodávky tepla môže dochádzať k ochladeniu obvodových stien pod kritickú teplotu a tým ku kondenzácii vodných pár a k riziku vzniku plesní. Taktiež vyhriatie budovy do optimálnej teploty si vyžiada zvýšené nároky na energiu oproti tomu, ak by sa len temperovalo na teplotu cca 16°C.  Je otázne či v dennom čase má byť utlmované  vykurovanie, hlavne ak tam bývajú napr. mamičky s deťmi a dôchodcovia. Dokonca Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152  z roku 2005  o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa takýto útlm nepripúšťa. Pripúšťa len obmedzenie vykurovania v čase od 22.00 h do 05.00 h nasledujúceho dňa, aj to len po dohode s odberateľom. V prílohe tejto vyhlášky sú určené vnútorné teploty vykurovaných priestorov podľa typu budov. V rodinnom dome je bežné prerušované vykurovanie (temperovanie) v čase neprítomnosti členov domácnosti aj počas dňa. V bytovom dome ak, tak len po dohode všetkých bývajúcich. Na druhej strane treba mať na pamäti, že zníženie teploty v miestnosti o 1°C znamená úsporu nákladov na vykurovanie o cca 6%.

Taktiež je vhodné zabezpečiť možnosť nastavenia teploty v miestnostiach montážou termostatických ventilov a hlavíc na vykurovacích telesách, ako aj hydraulicky vyregulovať tepelnú sústavu v bytovom dome.