Dobrý deň, chcela by som sa spýtať-rodičia si minulý rok uplatnili nejakú zľavu (50SK mesačne) nad 65 rokov a zaujímalo by ma či táto zľava platí už navždy alebo sa musí znova o ňu požiadať. Ďakujem za odpoveď

Katarína Papierníková

SPP, a.s. pri predaji zemného plynu poskytuje zvýhodnenie Plus Senior, ktoré je určené zákazníkom s dohodnutým druhom tarify D2 alebo D3. Zvýhodnenie spočíva v uplatnení zníženia fixnej mesačnej sadzby, pričom sadzba za odobratý plyn ostáva nezmenená. Podmienky uplatnenia zvýhodnenia Plus Senior, ktoré musí odberateľ spĺňať v čase predloženia žiadosti o poskytnutie tohto zvýhodnenia:


vek minimálne 65 rokov v čase podania žiadosti

trvalý pobyt v domácnosti, na ktorú požaduje zvýhodnenie Plus Senior

zákazník písomne požiadal spoločnosť SPP o poskytnutie zvýhodnenia Plus Senior, sám vykonal odpočet určeného meradla a súčasne spolu so žiadosťou o zvýhodnenie predložil SPP jeho stav

zákazník má ku dňu požiadania o zvýhodnenie Plus Senior na danom odbernom mieste vybraný druh tarify v zmysle platného cenníka.


Ak zákazník prestane spĺňať podmienky na priznanie zvýhodnenia Plus Senior, spoločnosť SPP, a.s. má právo ukončiť poskytovanie zvýhodnenia Plus Senior. V prípade, že zákazník prestane spĺňať niektorú z podmienok na poskytnutie zvýhodnenia Plus Senior, má povinnosť túto skutočnosť preukázateľne oznámiť SPP, a. s., a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Viac na http://www.spp.sk/zakaznici/domacnosti/ceny-a-zmluvne-produkty/produkt-senior/ .