Pri prestavbe rodinného domu som prerobila kompletne plynové kúrenie, pôvodne sme tiež vykurovali plynom. Mám kompletne nové rozvody, radiátory aj novú kondezačnú pec, aj nový zásobník vody. Neviem sa dopátrať, či mám nárok požiadať o príspevok na nové kúrenie, a čo všetko musím pre to urobiť. Z tých Vašich príspevkov mi to nie je veľmi jasné.

jaroslava Turzerová

Asi máte na mysli príspevok pre domácnosti na zakúpenie nového  kondenzačného kotla na zemný plyn s výkonom do 30 kW vrátane, Akciu Ekobonus vyhlásil EkoFond n.f. spoločne so svojim zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. v marci tohto roka.  Akcia EkoBonus bola ukončená 14.5. 2010 rozdelením všetkých finančných prostriedkov.