Aké sú výhody kondenzačných kotlov?

Jozef Čellár

Podstatnou výhodou kondenzačných kotlov oproti klasickým je ich vyššia účinnosť, pretože využívajú aj teplo nachádzajúce sa vo vodnej pare spalín. Kondenzačné kotle chladia spaliny (ochladenie spalín pod rosný bod 52 až 57°C) cez výmenník tepla do takej miery, že pri tom vznikajú kvapky vody – je to podobný prípad ako pri zarosenom skle. Tým sa uvoľňuje tzv. kondenzačné teplo, ktoré sa opäť zavedie do vykurovacieho systému. Vďaka tomu môže stúpnuť celoročný stupeň využitia tepla kotla o 11 % a v určitých prípadoch dosiahnuť hodnotu až 108 %.