Žiadam o informatívny výpočet vyúčtovacej faktúry č. 7414655036, zákazn.číslo 5100791682 za obdobie od 19.9.2009 do 18.9.2010 - spotreba 5408 kWh v tarife D2. Pôvodná faktúra je v tarife D1. Ďakujem

Renáta Fuksová

Výpočet faktúry v D2