Aký je rozdiel medzi klasickým, nízkoteplotným a kondenzačným kotlom?

Mária Šicková

Klasický kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami . Najnižšia dovolená teplota vstupnej vody do kotla je obmedzená hodnotou 60°C. Teplota spalín býva v rozsahu 120 až 180 °C. Pri napojení na vykurovaciu sústavu musí byť za kotlom osadené zariadenie pre zabezpečenie dostatočne vysokej teploty vstupnej vody (spiatočky), aby nedochádzalo ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách a následne k nízkoteplotnej korózii teplovýmennej plochy v mieste zaústenia vstupu vody do kotla. Priemerná účinnosť kotla býva 91 % .

Nízkoteplotný kotol je navrhnutý pre prevádzku so suchými spalinami , pričom môže pracovať i s teplotami vstupnej vody do kotla 35 až 40 °C. Za určitých podmienok môže v kotle dochádzať ku kondenzácii, preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu odolnejšieho proti korózii. Väčšinou ide o liatinové článkové kotle. Teplota spalín býva v rozsahu 90 až 140°C. Napojenie na vykurovaciu sústavu môže byť priame bez zmiešavacích armatúr s priamym riadením výkonu kotla podľa vonkajšej teploty. Priemerná účinnosť kotla býva 93 % .

Kondenzačný kotol je navrhnutý zámerne pre kondenzačnú prevádzku, čo znamená, že priamo v kotle má dochádzať ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Preto musí byť teplovýmenná plocha zhotovená z materiálu plne odolného korózii. Používa sa nerezová oceľ alebo hliníkovo - horčíková zliatina. Kondenzát z kotla musí byť trvalo odvádzaný. Využitím kondenzačného tepla sa znižuje spotreba plynu. Teplota vstupnej vody do kotla nie je obmedzovaná. Teplota spalín je v rozsahu 40 až 90°C v silnej závislosti na teplote vstupnej vody tepelnej sústavy a tiež na okamžitom využití kotla. Keďže teplota spalín je nízka a nestačila by pre vytvorenie dostatočného ťahu v komíne, a tým k bezpečnému odvodu spalín, musí byť v kondenzačnom kotle vzduchový alebo spalinový ventilátor. Spaliny vstupujúce do komína sú mokré . Preto komínová konštrukcia musí odolávať vlhkosti a taktiež vnútornému pretlaku. Priemerná účinnosť kotla býva podľa okamžitého prevádzkového stavu 96 až 108 % .