Prosím Vás aká je cca celková investícia zavedenia pri plynovom infražiariči na objekt kostol, viem aké sú výhody len ma zaujíma cena investovania a náklady na údržbu týchto infražiaričov.

Luba Sepešiová

Dobrý deň,

na vašu jednoduchú otázku, nie je až taká ľahká odpoveď, preto mi to trvalo trocha dlhšie. Možnosti ako vykurovať kostol :


Vykurovanie svetlými žiaričmi - tento spôsob neodporúčame, nakoľko vykazuje mnohé nevýhody. Jednou z nich je skutočnosť, že spaliny ostávajú v priestore a druhou, nemenej významnou je možnosť tvorenia kondenzátu, ktorý poškodzuje steny a maľby vo vnútri kostola.

Vykurovanie tmavými infražiaričmi - napriek tomu, že tento spôsob vykurovania je veľmi úsporný z hľadiska spotreby energie, faktom ostáva, že tmavé infražiariče sú predovšetkým určené na vykurovanie priemyselných objektov. Z uvedeného dôvodu nespĺňajú estetickú normu, ktorú vyžaduje vykurovanie sakrálnych priestorov a mohli by narúšať celkový vzhľad kostola.

Vykurovanie teplovzdušnými agregátmi - pre dané priestory sú najviac vhodné.  Sú pomerne malých rozmerov, ich dizajn  nenarúša celkový vzhľad kostola. Najviac používané agregáty s výkonom max. do 34 kW majú malú hlučnosť. Je možné ich používať takým spôsobom, že pred plánovaným obradom sa spustí teplovzdušný agregát, miestnosť sa vykúri na požadovanú teplotu a počas obradu sa zariadenie vypne, takže nebudú svojou prevádzkou narúšať priebeh bohoslužieb. 


V každom prípade je vhodné a potrebné vypracovanie projektu vykurovania. Ešte predtým je vhodné zistiť u pamiatkarov, či je vôbec niečo možné v tom objekte robiť. Ak ide o novostavbu, tento problém odpadá.

Keďže nepoznáme rozmery kostola, predpokladajme potrebu 8 tmavých infražiaričov s jednoduchou analógovou reguláciou. Osáľaný priestor dĺžky max. do 50 m a šírky do 18 m. Svetlá výška je uvažovaná 13 m, výška zavesenia 8 m.

Náklady na jeden infražiarič cca 1320€ x 8 = 10 650 €

Montáž a príslušenstvo infražiariča  280 x 8 = 2 240 €

Spolu infražiariče                                                 12 890 €

Analógová regulácia                                     168 x2 = 336 €

Plynoinštalácia, elektroinštalácia   podľa projektu (neviem odhadnúť cenu), spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, revízne správy cca 500 €.

Tieto údaje nám poskytol jeden z dodávateľov infražiaričov a celého systému vykurovania.  Ceny sú bez DPH a ozaj orientačné, nakoľko nevieme o aký objekt ide. Vychádzajúc  z našich skúseností viem Vám odporučiť týchto dodávateľov infra vykurovania, ktorí na požiadanie vypracujú ponuku, projekt, vykonajú montáž a spustenie do prevádzky:

ADRIAN GROUP s. r. o., Lazovna 53, 974 01  Banská Bystrica, www.adrian.eu

Mandík Group s.r.o., Zelená ul. 21, 940 01 Nové Zámky, www.mandik.sk

Obaja sú aj dodávateľmi teplovzdušného systému vykurovania.