Ako správne využívať termostatické ventily?

Sofia Karčáková

Termostatický ventil je zariadenie, ktoré zabezpečuje príjemnú a stálu teplotu v miestnosti podľa nastaveného stupňa. Termostatická hlavica je vybavená snímačom, ktorý ventil otvára a zatvára v závislosti na teplote v okolí teplotného čidla.

Pre správnu funkciu nesmie byť preto teplotné čidlo zakryté záclonami, závesmi, nábytkom a pod. Keď je teplota v miestnosti príjemná i pri studených radiátoroch, nie je treba sa znepokojovať, hlavice pracujú správne. Hlavice otvárajú prietok teplej vody do radiátorov len vtedy, keď je nedostatočná dodávka tepla z iných zdrojov, ako je slnečné žiarenie, domáce spotrebiče a pod. V noci je možné energiu na vykurovanie šetriť privretím hlavice o jeden diel stupnice, ráno je potom treba vrátiť hlavicu do pôvodného nastavenia.

Pri vetraní by mala byť hlavica nastavená na protimrazovú ochranu. Inak môže chladný vzduch spôsobiť jej otvorenie. Po skončení vetrania je nutné vrátiť hlavicu do pôvodnej polohy nastavenia.

Po skončení vykurovacej sezóny sa odporúča nastaviť termostatickú hlavicu na najvyšší stupeň (úplné otvorenie ventilu). Znižuje sa takto opotrebenie ventilu a tým sa predlžuje jeho životnosť. V priebehu opráv a revízií zariadení pre dodávku tepla pri letných odstávkach, sa prípadné nečistoty neusádzajú v potrubí a ich plynulé odplavenie znižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu pri zahájení ďalšej vykurovacej sezóny.