Dobrý deň, mám víkendový dom vo Važci, v ktorom musím temperovať. Používam tam kotol na zemný plyn - obyčajný, cca 2-ročný asi Vaillant. Oplatilo by sa mi vymeniť ho za kondenzačný kotol? Mám veľmi vysoké náklady na vykurovanie. V zime sme tam iba cca 2-3 týždne a platíme okolo 50€ mesačne za odber plynu. V lete využívame zemný plyn len na varenie. Dom nie je zateplený, len okná sú vymenené, ale momentálne nemôžem investovať do zateplenia. Ďakujem za odpoveď.

Ľubica Garajová

Pokiaľ máte 2-ročný, fungujúci kotol, považujeme za zbytočné kupovať nový. Skôr je potrebné hľadať možnosti zníženia nákladov pri súčasnej inštalácii. Otázkou je nastavenie kotla, riadenie - či ekvitermické alebo štandardné. No najdôležitejšie sú tepelné straty, skontrolujte stav strechy, prípadne skúste vyriešiť tepelnú izoláciu strechy, malo by to byť lacnejšie ako zatepľovať celý dom alebo kupovať nový kotol, a účel smerujúci k  zníženiu nákladov na vykurovanie to pomôže splniť. 

V dome, ktorý je neobývaný v zime, máte 3 možnosti ako postupovať s vykurovaním: 

1. nevykurovať vôbec. Potom musíte vypustiť všetky kvapaliny, aby nedošlo k ich zamrznutiu. Čiže vypustiť kvapalinu vo vykurovacom systéme, vodu vo vodovodných potrubiach atď. Môžete kvapalinu vo vykurovacom systéme zameniť za nemrznúcu kvapalinu na to určenú, potom tento systém vypúšťať nemusíte. 

2. využiť možnosť automatickej ochrany pred zamrznutím, ktorú určite kotol Vaillant má. Kotol to rieši tak,  že v pravidelných intervaloch "pretáča" vodu kúrením keď je teplota vody pod cca 10 °C. Pri teplote pod 10°C už  dohrieva vodu. 

3. temperovať dom, tak aby nedochádzalo k riziku vzniku plesní. Toto riziko sa dá vylúčiť, ak určíme minimálnu vnútornú povrchovú teplotu. Pre obytné budovy sa uvažuje o výpočtovej vnútornej teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu 50 %. Pre tieto parametre vnútorného prostredia je kritická teplota na vznik plesní 12,6°C a teplota rosného bodu 9,3°C. V praxi to znamená, že musíte temperovať minimálne na 16°C. 

Ešte musím upozorniť, že v prípade 1 a 2 dochádza k postupnej degradácii domu, tak zvnútra (vlhnutie stien), ako aj zvonka, premŕzaním stien do väčšej hĺbky.