Zniženie nákladov na energiu - bez investicií - voda

V zásobníkovom ohrievači ohrievajte vodu tak, aby maximálna teplota vody na výstupe z ohrievača bola 55°C a na výtoku 50°C.

Nezabudnite na pravidelné (1 krát za týždeň) jednorazové zvýšenie teploty vody v zásobníku minimálne na 70°C kvôli likvidácii nežiaducich baktérií.

Uprednostnite sprchovanie pred kúpaním. Kúpeľ je trikrát drahší, ako šesť minút trvajúce sprchovanie.

Umývať riad v tečúcej vode nie je hospodárne.

Dbajte na dobré tesnenie vodovodných batérií. Kvapkajúcim kohútikom môže za mesiac odtiecť aj viac ako 180 litrov vody.

Veľkým plytvaním je nechávať vodu dlhodobo tiecť bez využitia. Odporúča sa používať na vodovodných batériách šetriče vody (efekt sprchy, tzv. perlátory).

Pravidelne sledujte svoj merač teplej vody. Sledovaním spotreby teplej vody možno dosiahnuť podstatné zníženie zbytočnej spotreby a tým ušetriť na nákladoch na vodu aj na jej ohrievanie. Faktúra za vodu Vás potom nemôže prekvapiť.