Zniženie nákladov na energiu - bez investicií - osvetlenie

Používajte žiarivky alebo úsporné žiarovky. V porovnaní s klasickými žiarovkami ušetria až 80% energie pri rovnakej hladine osvetlenia.

Pri klasických žiarovkách dôsledne zhasínajte v priestoroch, kde sa nikto nevyskytuje.

Pri úsporných žiarovkách alebo žiarivkách zhasínajte len vtedy, ak odchádzate z miestnosti na dlhšie ako 10 minút. Predlžíte tým ich životnosť.