Zniženie nákladov na energiu - bez investicií - elektronika

Pri elektronike ako televízor, DVD, audio a video sústavy, počítače, používajte úsporný režim (stand by) čo najmenej. Aj v tomto režime odoberajú elektrickú energiu zo siete.