Zniženie nákladov na energiu - bez investicií - chladnička

Chladničku a mrazničku neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla ako je vykurovacie teleso, plynový sporák, slnečné žiarenie a pod. Odmrazujte často, námraza podstatne zvyšuje spotrebu.

Mrazničku alebo chladničku otvárajte len na nevyhnutný čas, každé otvorenie znamená prísun teplého vzduchu do mrazničky alebo chladničky.

Nedávajte teplé jedlo do chladničky.