Zniženie nákladov na energiu - bez investicií - prístup vzduchu k vykurovacím telesám

Vykurovacie telesá nezakrývajte rôznymi krytmi ani nábytkom.

Vykurovacie teleso ohrieva vzduch a súčasne vyžaruje teplo do okolia a na okolité predmety. Preto je potrebné uvoľniť priestor okolo vykurovacieho telesa, aby teplo z neho ohrievalo čo najväčší priestor.

Pri zle izolovaných obvodových stenách, je vhodné umiestniť reflexnú (hliníkovú) fóliu medzi stenu a radiátor. Táto vrstva odráža teplo od stien späť do miestnosti.

Dbajte aby záclony a závesy (najmä v zime) nesiahali nižšie ako po parapetnú dosku. Záclona ovplyvňuje prúdenie ohriateho vzduchu smerom nahor a znižuje efektivitu jeho šírenia do priestoru miestnosti.

Počas noci je vhodné závesy zatiahnuť, obmedzíte tým úniky tepla.