Zniženie nákladov na energiu - malé náklady - regulácia

Inštalácia vhodnej regulácie je nutná pre zabezpečenie hospodárneho vykurovania. Udržiavať rovnakú teplotu vo všetkých miestnostiach je zbytočné a veľmi nákladné. Regulácia je často považovaná za najdôležitejšiu časť vykurovacej sústavy. Jej účelom je zabezpečiť aby plynový kotol spaľoval len také množstvo plynu, ktoré je potrebné v danej chvíli na udržanie požadovanej tepelnej pohody v jednotlivých miestnostiach.

Najčastejšie spôsoby regulácie

Termostatické ventily (ventily s termostatickou hlavicou) nainštalované na vykurovacích telesách (radiátoroch) umožňujú automatickú reguláciu teploty v miestnosti a zabraňujú zbytočnému prekurovaniu. Radiátorový ventil s termostatickou hlavicou automaticky obmedzí prietok vykurovacej vody v dobe slnečného žiarenia do miestnosti oknami, alebo pri pôsobení iných zdrojov tepla ako je osvetlenie, príprava jedla na sporáku, použitie elektrických spotrebičov, pobyt ľudí a pod.. Mimo vykurovacej sezóny je vhodné termostatické ventily úplne otvoriť, predlžíte tým životnosť hlavice (únava pružiny).

V bytových domoch je dôležité spojiť inštaláciu termostatických ventilov s hydraulickým vyregulovaním, ktoré zabezpečí správne prerozdelenie vyrobeného tepla medzi jednotlivé vetvy vykurovacej sústavy. Hydraulické vyregulovanie je taký zásah do vykurovacej sústavy, ktorej výsledkom je stav, keď je v každej časti sústavy taký prietok vykurovacej vody, ktorý zabezpečí aktuálnu potrebu tepla v každom byte a v každej miestnosti.

Izbový termostat, ktorý býva umiestnený obvykle v obývacej izbe a udržiava teplotu na nastavenej hodnote. Veľmi účelný a úsporu energie zvyšujúci je termostat s časovým spínačom (denný alebo týždenný) s možnosťou nastavenia teplotného útlmu. Budete tak môcť nastaviť nočný útlm vykurovania a obmedziť vykurovanie v dobe dlhšej neprítomnosti.

Termostat je rovnako ako termostatický ventil schopný využívať tepelné zisky pri svojej regulácii (napr. teplo vznikajúce pri varení, prevádzke domácich spotrebičov, osvetlení a pod.)

Zásady umiestnenia izbového termostatu:

Ekvitermická regulácia je dokonalejší systém regulácie vykurovacieho systému. Jej úlohou je regulovať teplotu vykurovacej vody podľa predpísanej závislosti od vonkajšej teploty. Vonkajší snímač teploty je vhodné umiestniť na severnú (resp. málo slnečnú) stranu domu. Počas prevádzky zdroja tepla je neustále meraná teplota vykurovacieho média, vonkajšia teplota a prípadne aj teplota v miestnosti. Pomocou týchto údajov je udržiavaná teplota v miestnosti na úrovni, ktorá bola vopred naprogramovaná na určené časové úseky. Program možno nastaviť zvlášť na každý deň v týždni a samozrejme ho aj podľa potreby kedykoľvek zmeniť.