Zniženie nákladov na energiu - malé náklady - voda

Uprednostnite sprchovanie pre kúpaním. Kúpeľ je trikrát drahší ako šesť minút trvajúce sprchovanie. Pri sprchovaní používajte úspornú sprchovaciu hlavicu. Pretečie ňou menej vody s rovnakým efektom. Používajte na vodovodných batériách šetriče vody (efekt sprchy, tzv. perlátory).

Používajte moderné pákové zmiešavacie batérie. Jednoducho sa ovládajú a dokážu okamžite namiešať vodu s požadovanou teplotou. Ich použitím sa dá ušetriť až 40% vody.

Dajte si nainštalovať úsporné splachovače s dvojitým dávkovaním vody, alebo so systémom STOP.