Zniženie nákladov na energiu - malé náklady - rozvodné trubky

Použite tepelnú izoláciu na rozvodoch teplej vody ako aj rozvodoch vykurovania v nevykurovaných priestoroch.