Zniženie nákladov na energiu - malé náklady - komín

Pravidelná kontrola zariadenia na odvod spalín, dymovodov, komínov, výduchov je dôležitá nielen z hľadiska bezpečnosti, ale pravidelným čistením a odbornou prehliadkou zvyšujete aj účinnosť zariadenia (kotla) a teda znižujete spotrebu paliva.