Zniženie nákladov na energiu - najefektívnejšie - výmena okien a vstupných dverí

Pocit komfortu z bývania vám zabezpečia najmä nové kvalitné okná a vstupné dvere, ktoré dokážu znížiť tepelné straty vášho domu o 25 až 35% (v byte až do 45%). Tieto straty tepla sú úmerné tepelnoizolačným vlastnostiam okien a dverí a ich plochám, to znamená, že sú tým väčšie, čím sú tepelnoizolačné vlastnosti horšie a čím väčší je ochladzovaný povrch.

Jedným z hlavných meradiel kvality okna, ale aj dverí, je jeho súčiniteľ prechodu tepla, pôvodne označovaný „k“, v súčasnosti „U“, udávaný v jednotkách W/m2.K.

Pri starých a netesných oknách uvažujte o ich výmene za kvalitné drevené alebo plastové okná s izolačným dvojsklom, s „teplým“ dištančným rámikom. Ide o tepelnú vodivosť dištančného rámika, ktorý sa používa pre oddelenie tabúľ izolačných dvojskiel. Použitím teplého rámika sa výrazne znižuje možnosť vzniku kondenzátu na spodnej časti skla. Kým klasický rámik sa vyrába z hliníka, pri teplom rámiku sú používané materiály s nízkou tepelnou vodivosťou – plast a nerez prípadne ich kombinácie.

Kvalitu okien a komfort bývania zvyšuje aj možnosť automatickej výmeny vzduchu v miestnosti aj pri zatvorenom okne. Z hygienického hľadiska by sa mal vzduch v miestnosti vymeniť raz za dve hodiny. Vetrajte správne. To znamená, v zime krátko a intenzívne, pri uzavretom termostatickom ventile na radiátore.

Ak neplánujete výmenu okien, je vhodné ich utesniť kvalitným tesnením, taktiež utesniť medzeru medzi rámom okna a obvodovou stenou. Uvažujte o montáži vonkajších roliet alebo žalúzií. V lete zabránia prehrievaniu miestností v zime únikom tepla. Pri vchodových dverách je dôležité kvalitné dvojstupňové tesnenie po obvode dvier. Nezabúdajte na tesnenie medzi dverami a prahom.