Zniženie nákladov na energiu - najefektívnejšie - zatepľovanie

Zateplením obalových konštrukcií domu, čiže strechy, obvodového plášťa a sokla, je možné dosiahnuť výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy a rovnako dosiahnutie vyššieho komfortu pre obyvateľov.

Cez obvodové steny uniká veľká časť tepla – 20 až 30% (v byte až do 40%), cez strechu rodinného domu 25 až 35%. Zateplenie nielen eliminuje tepelné straty v zime, ale zároveň chráni dom pred nadmerným prehrievaním v lete.

Správne zvolené zateplenie odstraňuje tepelné mosty, ktoré sú príčinou príliš chladných a vlhkých miest, najmä v kútoch, okolo okien, prípadne na strope pod strechou, následkom čoho môžu vznikať plesne.

Hrúbka izolácie strechy by mala byť väčšia ako hrúbka izolácie na obvodových stenách. Strešnú izoláciu je potrebné dobre zabezpečiť proti prenikaniu vlhkosti.

Pri obvodových stenách nezabúdajte aj na zateplenie sokla. Tu sa používa odlišný materiál ako pri zatepľovaní obvodových stien. Ide o špeciálny materiál, ktorý zamedzuje vzlínaniu vlhkosti z pôdy.

Kvalitne zaizolovaná podlaha je zárukou príjemnej atmosféry v celom dome. Teplota podlahy by sa mala pohybovať v rozmedzí 17 až 26°C. Zateplenie podlahy pri rekonštrukcii domu je najjednoduchšie realizovať zateplením stropu v pivnici. Pokiaľ ide o nepodpivničený dom, aplikácia zateplenia je pomerne problematická, preto je dôležité dbať na vhodné zaizolovanie podlahy už pri výstavbe domu.

Pri aplikácii podlahového vykurovania venujte zatepleniu podlahy špeciálnu pozornosť, aby sa teplo nestrácalo v zemi, prípadne v nevykurovanom priestore pod podlahou.

Pokiaľ sa rozhodnete investovať do zateplenia, poraďte sa s odborníkom, ktorý pozná tepelno-technické parametre materiálov použitých pri stavbe vášho objektu. Rovnako realizáciu prenechajte odborne spôsobilej osobe. Použite komplexný zatepľovací systém od jedného výrobcu, ktorý má na zatepľovací systém vydaný certifikát, resp. technické osvedčenie. Kvalitné zateplenie by malo mať životnosť minimálne 25 až 30 rokov.

Pre dosiahnutie lepšej efektívnosti, ale aj z dôvodu neskoršieho neporušenia novej fasády, je vhodné pred realizáciou zateplenia investovať do výmeny starých okien za nové.