Zniženie nákladov na energiu - najefektívnejšie - zemný plyn a slnečná energia

Chráňte životné prostredie a využite slnečnú energiu aj vo vašej domácnosti. Ideálne je využitie energie zo slnka na ohrev teplej vody v kombinácii s energiou získanou spaľovaním zemného plynu.

Na Slovensku sa ako najvhodnejšie ukazuje využitie slnečnej energie na prípravu teplej vody a pri ohreve vody pre bazény. Vykurovanie slnečnou energiou je vo väčšine oblastí menej vhodné a finančne dosť náročné.

Zariadenie na výrobu slnečnej energie s plochou slnečných kolektorov 6 až 8 m2 (plocha jedného kolektora je cca 2 m2) dokážu pokryť 60 až 70% ročnej spotreby teplej vody v štvorčlennej domácnosti.

Slnečná energia sa využíva najmä v letných mesiacoch. Pri premenlivom počasí, ako aj v zime, je teplá voda ohrievaná spaľovaním zemného plynu.

Princíp získavania tepla zo slnka: Slnečné kolektory, ktoré sú spravidla umiestnené na streche domu (nezabúdajte na statické posúdenie strechy), pozostávajú z tmavých plôch, tzv. absorbérov, ktoré pohlcujú slnečné žiarenie. Vo vnútri absorbéru prúdi tekutina, ktorá slúži ako teplonosné médium –spravidla je to zmes vody a nemrznúcich látok. Táto tekutina sa v absorbéri zohrieva a následne sa prečerpá do solárneho zásobníka, kde cez výmenník tepla odovzdá teplo studenej úžitkovej vode a vracia sa späť do kolektora.

Dva varianty umiestnenia zariadení pre kombináciu využitia slnečnej energie a spaľovania zemného plynu:

Zemný plyn a slnečná energia