Zniženie nákladov na energiu - najefektívnejšie - príprava teplej vody

Ohrievač vody je vhodné umiestniť čo najbližšie k miestu spotreby. Vylúčia sa tým straty v dlhom teplovodnom potrubí.

Ak je miesto spotreby veľmi vzdialené od miesta prípravy, lepším riešením je použitie prietokového ohrievača na takomto mieste alebo zriadenie cirkulačného potrubia.

Nezabudnite na pravidelnú kontrolu a vyčistenie vášho ohrievača odborne spôsobilou osobou. Interval kontroly určuje výrobca v návode na obsluhu, spravidla je to raz ročne.