Čo je zemný plyn?

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn a je významným plynným fosílnym palivom. Je to zmes uhľovodíkov, z ktorých 93 až 99 % objemu tvorí metán. Okrem metánu však obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je ľahší bež vzduch, bezfarebný, bez chuti a bez zápachu, preto sa pri úprave pridáva odorant - zápachová látka, aby bol v ovzduší identifikovateľný. Zemný plyn sa používa ako palivo na vykurovanie a vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) ako palivo pre motorové vozidlá. Zároveň je aj základnou surovinou pre výrobu rôznych syntetických polymérov a iných chemických produktov, ako sú napríklad hnojivá.

Zemný plyn je spoločným názvom viacerých druhov fosílnych palív, ktoré sa delia podľa toho, ako vznikajú na: