Aké vlastnosti má zemný plyn?

Zloženie a výhrevnosť plynu výrazne závisí od jeho pôvodu (náleziska), vlastnosti zemného plynu určujú najmä pojmy ako výhrevnosť zemného plynu a spaľovacie teplo.