Aký je rozdiel medzi LPG a CNG?

Motoristi si často zamieňajú skratku CNG s označením LPG, a pritom ide o dva rozdielne plyny:
LPG, čiže Liquified Petroleum Gas, je kvapalný propán-bután a vzniká ako jedna z frakcií pri destilácii ropy.
CNG, čiže Compressed Natural Gas, je zemný plyn stlačený kompresorom plniacej stanice na tlak 20 MPa a v tejto „stlačenej“ forme sa plní do tlakovej nádrže vo vozidle. Pred použitím na pohon vozidla je zredukovaný na takmer atmosférický tlak.