Čo je LNG?

Počuli ste už skratku LNG a chcete o nej vedieť viac? LNG (Liquified Natural Gas) je skvapalnený zemný plyn. LNG je zemný plyn ochladený na teplotu -161°C, keď sa mení na tekutinu bez farby a vône. V takom stave má šesťstokrát menší objem ako v plynnom skupenstve. Zemný plyn sa skvapalňuje pred jeho prepravou po mori tankermi a pri skladovaní v skladovacích termináloch.