Je zemný plyn jedovatý?

Zemný plyn nie je jedovatý. Pri jeho dokonalom spaľovaní vzniká len oxid uhličitý (CO2) a vodná para. Pri nedokonalom spaľovaní, t. j. pri nedostatku vzduchu potrebného na spaľovanie, však vzniká jedovatý oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhoľnatý je za normálnych podmienok horľavý, bezfarebný plyn bez zápachu. Patrí medzi najnebezpečnejšie jedovaté plyny, čo sa prejavuje už pri nízkej koncentrácii.