Kedy môže dochádzať k nedokonalému spaľovaniu zemného plynu?