Prečo sa zemný plyn účtuje v kWh?

Zmena na energetické jednotky znamená objektívnejší spôsob účtovania spotrebovaného zemného plynu. Odberateľ platí za množstvo dodanej energie obsiahnutej v spotrebovanom zemnom plyne, nie za objem dodaného zemného plynu.

Odberateľ získa lepšiu orientáciu pri porovnávaní cien jednotlivých druhov energie, ktoré sú uvádzané v kWh.

Spôsob odpočtu spotreby zemného plynu sa aj naďalej uskutočňuje odčítaním stavu meradla (plynomeru) v metroch kubických, preto nie je potrebná výmena meradla ani zmena nastavenia plynových spotrebičov.

Prepočet na spotrebu v kWh následne realizuje dodávateľ plynu v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 559/2007, ktorá bola novelizovaná vyhláškou č. 60/2008.

Množstvo plynu v m3 jednoducho prepočítate na množstvo energie v plyne v kWh pomocou kalkulačky, ktorá vám informatívne vypočíta výšku zálohových platieb za opakované dodávky plynu podľa predpokladanej 12-mesačnej (ročnej) spotreby zemného plynu.