Je potrebný izbový termostat?

Termostat je rovnako ako termostatický ventil schopný využívať tepelné zisky pri svojej regulácii (napr. teplo vznikajúce pri varení, prevádzke domácich spotrebičov, osvetlení a pod.) Veľmi účelný a úsporu energie zvyšujúci je termostat s časovým spínačom (denný alebo týždenný) s možnosťou nastavenia teplotného útlmu. Budete tak môcť nastaviť nočný útlm vykurovania a obmedziť vykurovanie v dobe dlhšej neprítomnosti.

Zásady umiestnenia izbového termostatu: