Je možné vypovedať zmluvu, ktorá bola podpísaná formou podomového predaja?
V prípade, ak ste takúto zmluvu podpísali, máte podľa platného zákona o ochrane spotrebiteľa právo na ukončenie zmluvy uzatvorenej formou podomového predaja (tzn. ak bola zmluva uzatvorená v priestoroch vašej domácnosti) v lehote do 14 dní a to bez udania dôvodu. Zmluvu ukončite u dodávateľa, s ktorým ste ju podpísali. Podmienky vypovedania zmluvného vzťahu si definuje každá spoločnosť vo vlastných obchodných podmienkach. Ak máte záujem, zrušenie novej zmluvy a obnovenie pôvodnej môže za vás vybaviť SPP na základe splnomocnenia.