Ako nenaletieť podozrivým ponukám na predaj plynu?

Riaďte sa nasledovnými 7 radami: