Koľko tepla uniká starými, netesnými oknami a dverami?

V rodinných domoch môže byť strata 25 až 35 % energie, v bytoch je to dokonca 30 až 45 %. Inštaláciou nových okien je možné tepelné straty výrazne znížiť, čo sa odrazí aj na úsporách energie. Nové okno je zároveň funkčné, odolné proti zatekaniu, a spĺňa mechanické, tepelnotechnické, akustické, vzduchotechnické a optické požiadavky. Použité materiály zasa umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu údržbu.