Čo znamenajú skratky Uw a Uq a aké hodnoty si musím všímať?
Uw je prechod tepla celým oknom a Uq prechod tepla zasklením okna. Číselný údaj udáva, koľko tepelnej energie uniká oknom resp. zasklením s veľkosťou 1m2 pri teplotnom rozdiele 1 K (zanswerá 1°C). Čím nižšia je číselná hodnota, tým viac okno tepelne izoluje. Súčasný štandard plastových okien začína pri päť- a viac komorových rámoch, vďaka čomu je dosahovaná nízka hodnota prechodu tepla oknom - Uw = 1,3 W/(m2.K) a menej. Na zasklievanie sa štandardne používa izolačné dvojsklo s Uq = 1,1 W/(m2.K). Hodnota Uq pri trojitom zasklení je 0,7 W/(m2.K) a menej (čím je hodnota nižšia, tým lepšie sú tepelnoizolačné vlastnosti).