Akú úsporu energie môžem dosiahnuť po inštalácii nových okien?
Inštaláciou nových plastových okien s koeficientom prestupu tepla celým oknom Uw = 1,3 W/(m2.K) a menej, namiesto starých, drevených netesných okien s koeficientom prestupu tepla Uw > 2,9 W/(m2.K) je možné ušetriť aj viac ako 10% energie. Celkové úspory môžu byť výrazne vyššie, všetko závisí od stavu pôvodných okien, zasklievanej plochy, kvality nových okien, spôsobu montáže a samozrejme užívateľskej disciplíny.