Otváravé alebo otváravo-sklopné okno?
Z hľadiska spôsobu otvárania okna je možné objednať otváravé okno, ktoré možno otvoriť na ľavú alebo pravú stranu, sklopné okno – možno ho sklopiť len do ventilačnej polohy, alebo otváravo-sklopné (kombinácia dvoch predošlých spôsobov). Voľba je individuálna od požiadaviek užívateľa, v praxi nie je nutné vybaviť všetky okná rovnakým systémom. Hlavne pri rodinných domoch – teda pri inštaláciách s veľkým pomerom zasklených plôch, sa dodávajú aj lacnejšie okná s pevným zasklením bez možnosti otvárania. Sú vhodné hlavne pre prízemia, a to z praktického dôvodu – údržby. Vonkajšie časti je totiž nutné umývať zvonka.