Ponúkate firmám poradenstvo, aby si dokázali vybrať správnu tarifu?

Naši špecialisti pomôžu zákazníkom predvídať ich spotrebu počas obdobia trvania produktu, aby zvolený produkt priniesol čo najväčšie výhody. Veľkosť portfólia SPP nám umožňuje znášať niektoré riziká aj namiesto zákazníka, napríklad našimi produktmi vieme u zákazníka eliminovať riziko sankcií vyplývajúcich zo zanswernosti za odchýlku od dohodnutého odberu