Ako si majú domácnosti vybrať správnu tarifu pri plyne?

Zákazník zo segmentu Domácnosti má možnosť vybrať si taký druh tarify (D1 až D4), ktorý je pre neho optimálny. Sadzbami vybranej tarify sa potom oceňuje celá dodávka zemného plynu, bez ohľadu na skutočne odobraté množstvo. Zákazníci si môžu tiež vybrať ku každej tarife periodicitu platby: Klasicky –pravidelné mesačné platby alebo Pohodlne – platby štvrťročne, polročne a ročne.