Príprava teplej vody elektrickou energiou v domácnostiach

Náklady na prípravu teplej vody v domácnostiach tvoria až 30 % z nákladov na elektrinu mimo elektrického vykurovania. Niektoré príčiny spotreby teplej vody ovplyvníte iba ťažko, ale voľbou vhodného zariadenia a správnym hospodárením dokážete ušetriť zaujímavú sumu.

Pri výbere systému na prípravu teplej vody si položte niekoľko otázok:

Spôsob prípravy teplej vody zverte do rúk odborníkom. Tí by mali zohľadniť vaše požiadavky aj charakter domácnosti, finančné možnosti, ale aj predpokladanú spotrebu elektriny a pripojovacie podmienky. Dôležité je minimalizovať dĺžku rozvodov teplej vody.

Požiadavky na teplotu teplej vody

Na výstupe z ohrievača si nastavte teplotu vody na 55 °C, koncový výtok na 50 °C. Na kúpanie, sprchovanie a umývanie používajte vodu s približne rovnakou teplotou, akú má ľudské telo. Riad umývajte s vodou okolo 50 °C. Čím vyššiu teplotu vody nastavíte, tým bude vyššia tepelná strata.

Vyhnite sa teplotám nad 60 °C. Vo zvýšenej miere sa vtedy usadzuje v ohrievačoch a v potrubí vodný kameň. Ten potom znižuje účinnosť ohrevu v ohrievačoch.

Teplú vodu v domácnostiach môžete pripraviť buď prietokovým, alebo zásobníkovým ohrievačom vody.

Elektrické prietokové ohrievače

Ich výhodou je, že vodu zohrejete počas prietoku, samostatne pri každom odbernom mieste. Môžete ich umiestniť pod, nad, vedľa odberného miesta alebo v skrinke. Siahnite po nich, ak je umývadlo veľmi vzdialené od zásobníka teplej vody, takže by vznikali tepelné straty v potrubí.

K ďalším výhodám patrí bezproblémová inštalácia, minimálne tepelné straty, dodávka teplej vody v reálnom čase a jednoduché rozšírenie prípravy teplej vody, napr. pri nadstavbe či prístavbe.

Nevýhodami sú vyššie zriaďovacie náklady pri ohrievačoch s elektronickým riadením výkonu, ktoré eliminujú kolísanie teploty vody. Ďalej vyššia náročnosť na inštalovaný elektrický výkon, teda krátkodobo aj vyššie zaťaženie siete. Tiež citlivosť na tvrdosť vody, vyžadujúca častejšiu údržbu.

Výber prietokového ohrievača

Ak chcete eliminovať vznik vodného kameňa, siahnite po takom prietokovom ohrievači, ktorý má aj špeciálne ohrievacie teleso, zabraňujúce jeho tvorbe.

Pozornosť venujte aj prietokovému objemu prístroja. Napríklad ohrievač s príkonom 24 kW pripraví za minútu približne 12 litrov vody s teplotou 38 °C. Takže ak budete chcieť napustiť 150 litrovú vaňu s takto teplou vodou, bude si to vyžadovať asi 12 minút.

Na bežné činnosti budete potrebovať približne takéto množstvá vody: umytie rúk – 2 až 3 litre za minútu; umývanie riadu – 3 až 6 litrov za minútu; sprcha – 6 až 9 litrov za minútu a vaňa – 9 až 14 litrov za minútu.

S rastúcim množstvom potrebnej teplej vody, napríklad na kúpeľ vo vani, rastie aj nevyhnutný výkon prietokového ohrievača. V priemernom rodinnom dome tak spomínaný výkon ohrievača 24 kW môže byť až 2-krát vyšší ako potrebný výkon na elektrické vykurovanie. V takomto prípade vzájomne zablokujte elektrický ohrievač a iné elektrospotrebiče (práčka, elektrický sporák a pod).

Dôležitou funkciou je regulácia teploty. Udržať nastavenú teplotu dokážete iba v plne elektronicky riadených prietokových ohrievačoch. V hydraulicky riadených nájdete dvojstupňové zapínanie výkonu podľa množstva odoberanej vody. Teplotne riadené ohrievače zas zvládnu udržať nastavenú teplotu vody iba do prietoku, na ktorý stačí plný výkon ohrievacieho telesa.

Elektrické zásobníkové ohrievače vody

Týmto ohrievačom pripravíte teplú vodu na jednom mieste aj pre viac odberných miest. Dokážete ním ušetriť financie, keďže voda sa zohrieva počas nízkej tarify pri dodávke elektriny. Potom ju môžete využívať počas celého dňa.

Kľúčovou je správna voľba veľkosti akumulačného zásobníka. Nesprávny výber vedie k zvyšovaniu nákladov na prípravu teplej vody. Buď kvôli zbytočne veľkému objemu ohrievača alebo pri menšom objeme zásobníka pre nedostatok teplej vody.

Dospelý človek denne spotrebuje asi 50 litrov teplej vody. V prípade, ak vo vašej domácnosti žijú 2 dospelé osoby, siahnite po zásobníku s objemom aspoň 80 litrov vody.

Tlakové zásobníkové ohrievače vody

Vyberte si ich vtedy, keď potrebujete zásobovať viacero odberných miest. Teplú vodu pripravujú v čase nízkej tarify, s objemom 30 až 150 litrov a s výkonom 1 až 6 kW.

Tlakové zásobníkové ohrievače vody s rýchloohrevom

Aj nimi môžete zásobovať viacero odberných miest. Teplú vodu pripravujú v čase nízkej tarify.

V dobe zvýšených nárokov na teplú vodu (návšteva a pod.) ju pripravia pomocou špeciálnych vyhrievacích telies v zásobníku. Tieto majú zvyčajne dvojnásobok výkonu hlavného vyhrievacieho telesa. Nie sú odblokované od nočnej prevádzky a možno ich zapnúť kedykoľvek.

Tlakové zásobníkové ohrievače vody kombinované

Tento elektrický ohrievač vody dokážete pripojiť k rôznym zdrojom tepla (kotol, krb, solárny). Pri prepojení so solárnymi kolektormi počítajte s objemom zásobníka asi 100 litrov na dospelú osobu.

Malé beztlakové zásobníkové ohrievače vody

Používajú sa pre jedno odberné miesto zvyčajne o objeme 5 až 15 litrov a s výkonom 2 až 3,5 kW. Požadovanú teplotu vody v nich viete nastaviť na 38 až 80 °C. Teplú vodu pripravujú počas vysokej aj nízkej tarify.

Malé tlakové zásobníkové ohrievače vody

Využívajú sa pre viac odberných miest s objemom 5 až 15 litrov a s výkonom 2 až 3,5 kW.

Výhody a nevýhody zásobníkových ohrievačov vody

K výhodám patrí výroba teplej vody v čase nízkej tarify. Zásluhou kvalitnej tepelnej izolácie dochádza k minimálnym tepelným stratám pri ohreve teplej vody pri nastavení teploty na 55 °C. Výstupnú teplotu vody môžete regulovať centrálne. Prínosom je kombinácia s inými zdrojmi tepla či paliva.

Nevýhodou sú vyššie tepelné straty, ak máte v dome dlhé rozvody tepla (cca nad 3 metre) – osobitne pri umiestnení v chladnejších priestoroch (pivnica). Problém vám zásobníkové systémy môžu spôsobiť aj z hľadiska väčších nárokov na priestor.