Zvolený jazyk

Ako objednať elektrinu od SPP

Zmena je jednoduchá

1.   Pripravte si:

  • FAKTÚRU alebo aktuálnu ZMLUVU o združenej dodávke elektriny so súčasným dodávateľom. Potrebujete z nej zistiť informácie ako: EIC kód, výšku ročnej spotreby elektriny.
  • Ak už od SPP odoberáte plyn a teraz si chcete pridať elektrinu (produkt Dve Energie) potrebujete tiež FAKTÚRU alebo aktuálnu ZMLUVU o dodávke plynu. Zistíte z nej údaj POD.

2.   Zrealizujte objednanie jedným z nasledovných spôsobov:

 

Ako objednať elektrinu od SPP


3.   Počkajte, kým vám zašleme návrh zmluvy.

4.   Podpísané dokumenty zašlite na adresu uvedenú na predtlačenej obálke:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava

 

SPP VYBAVÍ ZMENU ZA VÁS na základe vášho splnomocnenia – podá výpoveď súčasnému dodávateľovi a urobí všetky potrebné administratívne úkony.

 

 

 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Zákaznícku linku SPP na čísle 0850 111 363, alebo zadajte telefónné číslo a my vám zavoláme.

 

▲ Hore