V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií
Zvolený jazyk

Dôležité odkazy a informácie

Máte už prístup k dátam o spotrebe na vašom odbernom mieste on-line?

V zmysle vyhlášky 358/2013 MH SR z 28. októbra 2013, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov (IMS) v elektroenergetike, SPP zverejňuje informácie o nameranej spotrebe koncovému odberateľovi elektriny. K dátam o spotrebe v 15-minutovom intervale máte prístup už na druhý deň po uskutočnení dodávky.

V prípade, ak je na vašom odbernom mieste inteligentné meradlo môžete požiadať o prístup k nameraným údajom prostredníctvom nášho portálu.

Ako postupovať:

  1. Vyplňte Žiadosť o vytvorenie účtu na sprístupňovanie dát o priebehu spotreby elektriny
  2. Doručte vyplnené tlačivo do SPP
  1. Počkajte na informácie od SPP o zriadení účtu a o ďalšom postupe.

 

Po zriadení účtu sa môžete prihlásiť na portál na našej stránke.

Prístup k údajom IMS

 

Informácie o dodržiavaní štandardov kvality a informácie o vplyve výroby elektriny na životné prostredie vrátane údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade vzniknutom pri výrobe tejto elektriny nájdete na týchto zdrojoch:

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky za rok 2014

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví www.urso.gov.sk

Distribútori elektrickej energie Západoslovenská distribučná, a.s. www.zsdis.sk; Stredoslovenská energetika- distribúcia www.sse-d.sk; Východoslovenská distribučná, a.s. www.vsds.sk

Ministerstvo hospodárstva SR www.mhsr.sk

Ministerstvo živostného prostredia SR www.minzp.sk

Medzinárodná agentúre pre atómovú energiu www.iaea.org

Štatistický úrad SR www.statistics.sk a EÚ epp.eurostat.ec.europa.eu

Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava www.sepsas.sk

Slovenské elektrárne www.seas.sk

▲ Hore