V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

1. Vyplnenie údajov
2. Rekapitulácia
3. Žiadosť odoslaná

Online žiadosť

Využite najjednoduchší spôsob objednania elektriny cez online žiadosť

Pre úspešné dokončenie žiadosti budete potrebovať vyúčtovaciu faktúru alebo zmluvu o dodávke elektriny.

Ak v súčasnosti využívate SPP ako svojho dodávateľa plynu, máte nárok na výhody produktu  Dve Energie a k vyplneniu žiadosti budete potrebovať aj vyúčtovaciu faktúru alebo zmluvu o dodávke plynu.

Na základe vami zadaných údajov pripravíme návrh zmluvy, ktorý vám zašleme na vašu korešpondenčnú adresu.

V prípade, že máte s vyplnením formuláru problémy, uveďte nám vaše telefónne číslo a my vám zavoláme.

Beriem na vedomie, že SPP spracúva moje osobné údaje uvedené v tejto elektronickej žiadosti za účelom výkonu činností SPP podľa udeleného povolenia na podnikanie v oblasti energetiky, a to najmä na účely uzatvorenia zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie výkonu práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvného vzťahu v nevyhnutnom rozsahu na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Beriem na vedomie, že na uzatvorenie zmluvy je nevyhnutné, aby SPP spracúval údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa pre poštový styk, dátum narodenia a číslo bankového účtu odberateľa, pričom spracúvanie emailovej adresy a/alebo telefónneho čísla je nevyhnutným na plnenie zmluvy v prípade, ak odberateľ a SPP tieto údaje budú využívať na vzájomnú komunikáciu, alebo odberateľ bude využívať služby predpokladajúce emailovú alebo telefonickú komunikáciu alebo si zvolí elektronické zasielanie faktúr.
  Potvrdzujem, že SPP ma informoval o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov vrátane poučenia o právach odberateľa ako dotknutej osoby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov odberateľa vyžadované platnými právnymi predpismi sú dostupné na webovej stránke SPP na podstránke Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov a na ktoromkoľvek Zákazníckom centre SPP.
Pre podrobnejšie infromácie kontaktujte Zákaznícku linku SPP na čísle 0850 111 363, alebo zadajte telefónné číslo a my vám zavoláme.
▲ Hore